do 4h, do 8h, do 9 godz., firmy, formularze zapytania, Gozo, grupy, klient indywidualny, Malta, poradniki, prywatne rejsy i czartery łodzi, wyspa Comino

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19 za granicą

Ubezpieczenie turystyczne oferowane przez firmę Generali, pokrywające koszty leczenia i assistance w przypadku zachorowania na COVID-19 podczas pobytu na Malcie. 
Co pokrywa ubezpieczenie COVID-19 na Malcie?
Ubezpieczenie COVID-19 pokrywa:
  • koszty powrotu do kraju po zakończonym leczeniu lub izolacji
  • koszty izolatorium/hotelu na kwarantannę. Miejsce kwarantanny uzgadnia ubezpieczyciel z odpowiednimi służbami.
  • koszty wyżywienia – jeśli miejscem kwarantanny jest hotel
  • koszty zakwaterowania i wyżywienia po zakończonej hospitalizacji, jeśli pacjent ze względów zdrowotnych nie jest w stanie od razu wrócić do kraju – na podstawie stosownej opinii lekarskiej
  • koszt testu na Covid wykonanego za granicą, w miejscu docelowym podróży – tylko w przypadku pozytywnego wyniku testu

Jak działa ubezpieczenie na wypadek COVID-19?
Zachorowanie musi być potwierdzone pozytywnym wynikiem testu na COVID-19, nie obowiązuje ono w sytuacjach podejrzenia zarażenia.
W przypadku pobytu 2 osób dorosłych, gdy tylko jedna z osób zachoruje – druga musi wrócić do kraju zgodnie z planem lub przedłużyć pobyt na Malcie na własny koszt, nie jest to w żaden sposób objęte ubezpieczeniem.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której zachoruje dziecko, będące pod opieką zdrowego dorosłego – wówczas ubezpieczyciel pokrywa koszty przedłużonego pobytu na Malcie oraz powrotu do kraju takiej osoby.
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, dostępnymi TUTAJ.
Kwota ubezpieczenia
Sumy gwarancyjne wynoszą:
  • koszty leczenia i assistance do 500 000 PLN
  • NNW do 60 000 PLN
  • OC do 200 000 PLN
  • bagaż podróżny 500 PLN
  • kradzież mienia w miejscu zamieszkania (np. w Polsce) do 5000 PLN
UWAGA: jeżeli w czasie leczenia Covid pojawią się objawy choroby współistniejącej, towarzystwo odpowiada za nią do 15% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Istnieje możliwość dodania do ubezpieczenia także chorób przewlekłych – wtedy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynosi 100%.
Zachorowanie przed wylotem z kraju
Prosimy zwrócić uwagę, że ubezpieczenie to nie ma zastosowania w sytuacjach, w których klient zachoruje przed wyjazdem z kraju i w efekcie podróż lub jej część nie będzie mogła się odbyć.

Author